Programma

Hieronder het interessante en boeiende programma. Meer informatie over de inhoud van het praatje kunt u lezen door op de titel van het praatje te klikken.

Tijd Programma
08:30 Inloop en registratie
09:15

Opening

Carl Verheijen

Carl Verheijen is als langebaan schaatser 5x Wereldkampioen geworden en won twee bronzen medailles op de Olympisch Spelen van Turijn. Nadat hij afscheid heeft genomen van zijn topsport carrière is hij directeur geweest van 2 gezondheidscentra, waar hij vanuit zijn kennis en ervaring opgedaan als topsporter zorgprofessionals anders liet denken en omgaan met ziekte en zorg. Momenteel is Carl Verheijen werkzaam bij het Institute for Positive Health. Het instituut pleit ervoor dat gezondheid niet meer gezien moet worden als de af-of aanwezigheid van ziekte, maar het vermogen van mensen om de verschillende levensuitdagingen om te gaan.
09:30

Preventie van spronglandingsblessures

Jeffrey Donner

Jeffrey Donner (Sportpodotherapeut)

Tijdens veel (team)sporten komen naast een voorwaartse/horizontale beweging ook veel verticale bewegingen voor. Hierbij kan gedacht worden aan een rebound tijdens basketbal, blok tijdens volleybal of een sprong-duel tijdens korfbal. In 50% van de gevallen ontstaat een acute enkel- of knieblessure na het landen op iemand anders voet, de andere 50% van de blessures ontstaat door het niet optimaal landen.

Tijdens deze presentatie wordt uitleg gegeven wanneer een sprong-landing blessure voorkomt, welke structuren zijn aangedaan en welke interventies effectief kunnen worden ingezet ter preventie van sprong-landing blessures.

10:00

Invloed van verstoorde afwikkeling bij sportblessures

Monique Gouw

Monique Gouw (oud-judoka, sportpodotherapeut en MSU echografist)

Tijdens deze presentatie wordt het MTP 1 gewricht volledig onder de loep genomen. Er wordt besproken wat de gevolgen zijn voor het looppatroon en welke invloed het disfunctioneren van dit gewricht heeft bij het ontstaan van sportblessures. Daarnaast krijgt u inzicht in welke compensatie mechanismes in werking treden om de afwikkeling over de voorvoet desondanks toch plaats te laten vinden. Ook zullen de vaak geziene klachten aan het gewricht zelf, de revue passeren.

10:30 Pauze
11:15

Morbus Sever een gemiste diagnose

Katja van Lamoen

Katja van Lamoen (sportpodotherapeut en MSU-echografist)
Helaas is er op dit moment geen eenduidigheid over welke diagnostiek het best toepasbaar is om de aandoening Morbus Sever vast te stellen. Er is onwetendheid over deze klacht en bij doorverwijzingen merken we op dat er vaak foutieve klinische diagnoses gesteld worden. De vraag is dan ook: Wat is de meest effectieve manier om Morbus Sever te diagnosticeren? Waar zit de verwarring en welke aanbevelingen zijn er om foutieve diagnoses te voorkomen.
12:00 Lunch
13:00

Sportgerelateerde teenklachten

Laura Eijsackers

Laura Eijsackers (diabetes)podotherapeut

Dat sporten gezond voor je is dat weten we, maar is het ook zo gezond voor je voeten?
Teenblessures en teenklachten komen veelvuldig voor bij vrijwel alle sporten.
De flexibiliteit, spierkracht, getraindheid en motoriek spelen een rol bij het ontstaan van sportklachten.
Maar ook sportschoenen die bedoeld zijn om je te helpen met het beoefenen van je sport kunnen problemen veroorzaken.

13:45

Onverklaarbare voorvoet pijn

Sepp Mortelmans

Sepp Mortelmans (podotherapeut, MSU-echografi st)

Welke klachten kunnen voorkomen in de voorvoet en hoe ontstaan deze klachten? Een voorvoet pathologie manifesteert zich helaas klinisch niet altijd zoals we verwachten? Een kijkje in de voorvoet met behulp van echografi e kan ons veel leren over onverklaarbare en daardoor ook vaak onoplosbare voorvoet pijn. Vaak voorkomende voorvoetklachten worden in deze lezing uitgediept en vooral de minder bekende oorzaken van deze voorvoetklachten worden aan u gepresenteerd met de daarbij behorende originele oplossingen.

14:30 Pauze
15:00

Een bredere kijk op fasciopathie

Eveline van Vliet

Eveline van Vliet (podotherapeut, MSU-echografist en fanatiek hardloopster)

Fasciitis plantaris is een veel geziene klacht, echter hebben we wel te maken met een –itis? Een ontsteking? Of is er sprake van een tendinose? Echografi sche beelden zorgen ervoor dat we alle pathologie met betrekking tot de plantaire fascia beter kunnen diagnosticeren waardoor nieuwe inzichten zijn ontstaan in verschillen tussen de hielpijn types 1,2 of 3, fascia rupturen of anderszins.

15:45

Het functioneren en positioneren van het onderste spronggewricht in relatie tot achillespees en enkelklachten.

Bram Van Waes

Bram Van Waes (sportpodotherapeut, oud topsport zwemmer)

Achillespeesklachten en enkelklachten komen veelvuldig voor bij sporters. In ongeveer 30-40% van de gevallen worden deze klachten chronisch. Waarom is er recidivering en welke oorzakelijke factoren liggen aan de hand van deze prominente stijging? Tijdens deze presentatie zal Bram van Waes naast een theoretisch stuk, praktisch ingaan op de verschillende behandeltechnieken om deze problematiek aan te pakken en afsluiten met casu stiek bij de sportgroep met de hoogste incidentie op achillespeesproblematiek, namelijk de hardlopers.